Wszystkie naprawy oraz usługi objęte są gwarancją wykonawcy. Deklarowane przez RSY Sp. z o.o. gwarancje przedstawiane są na etapie składania oferty na usługę i warunkowane są czasem, przebiegiem lub przebiegiem w określonym czasie.
Szczegółowe warunki gwarancji silników po naprawie głównej opisane są w karcie gwarancyjnej wydawanej przy zakupie silnika.
Przeglądy gwarancyjne, naprawy gwarancyjne oraz pogwarancyjne, wykonywane są przez RSY Sp. z o.o.
 – na stacji serwisowej w siedzibie spółki,
 – przez serwis objazdowy spółki,
 – diagnostyka przy użyciu XENTRY Diagnostics MTU