zał. EBI 3 2018-oswiadczenie-zarzadu-rsy-s.a.-za-rok-obrotowy-2017