zał. EBI 3 2018-sprawozdanie-finansowe-grupa-rsy-sa-2017