You are currently viewing RSY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

RSY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Tytuł projektu: Kapitał obrotowy dla RSY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach działania 1.5 Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Cel projektu :Projekt dotyczy zapewnienie płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które  wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19

Dofinansowanie projektu z UE: 183 491,31 PLN

Beneficjent: RSY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością