14/05/2013r. – Raport kwartalny z działalności emitenta I kwartał 2012