17/05/2011r. – Raport kwartalny z działalności emitenta – I kwartał 2011 roku